NIEUW PATIËNTENDOSSIER

Een nieuw elektronisch patiëntendossier

Op 13 oktober 2017 gaat het nieuwe Elektronisch Patiëntendossier (EPD) live. Hiermee komt er een eind aan een lange periode van voorbereiding. Het is een groot traject geweest, waarvoor veel medewerkers en medisch specialisten zich hebben ingezet. Voor de live gang zijn bijna 6000 eindgebruikers in huis getraind in het werken met het nieuwe EPD.

Toekomstbestendig systeem

Met de ingebruikname van het nieuwe EPD neemt het St. Antonius afscheid van het verouderde IntraZis, een systeem dat het ziekenhuis 20 jaar geleden zelf ontwikkelde. Het nieuwe EPD is van Epic. Dit systeem wordt over de hele wereld gebruikt en continu doorontwikkeld, waarbij goed ingespeeld wordt op technologische ontwikkelingen. Het ziekenhuis kan hiermee dus beter tegemoet komen aan de (digitale) behoeften van patiënten en zorgverleners en is beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Verbetering kwaliteit van zorg

Omdat alles in één systeem zit, is het ziekenhuis beter in staat om van groepen patiënten met eenzelfde aandoening de gegevens geanonimiseerd te vergelijken en te analyseren. De uitkomsten daarvan kunnen arts en patiënt helpen bij het samen maken van betere keuzes voor bijvoorbeeld het soort behandeling of om behandelplannen te optimaliseren. Zo kunnen we nog beter sturen op kwaliteit en veiligheid.

Overal de juiste actuele gegevens

Ook het samengaan van het St. Antonius en Zuwe Hofpoort is een reden over te stappen op het nieuwe EPD. Beide ziekenhuizen werkten elk met een ander systeem. Nu werken alle artsen en andere zorgverleners op alle locaties van het St. Antonius met één gezamenlijk EPD. Zij raadplegen hierin de medische gegevens van patiënten. Ook slaan ze er de behandelplannen in op. Zo verlopen zorgprocessen efficiënter, omdat elke bevoegde zorgverlener op elk moment over dezelfde juiste informatie van patiënten beschikt.

Zelfregie voor de patiënt

Het systeem biedt een prominente rol voor de patiënt. Zo is er Mijn Antonius, het portaal waarin de patiënt onder meer zijn eigen dossier kan inzien, online vragen kan stellen aan zijn zorgverlener en informatie over zichzelf kan aanvullen.

Wennen aan een nieuw systeem

In de eerste weken na de invoering van het EDP hebben we bewust minder polikliniek- en andere zorgafspraken ingepland. Zo krijgen medewerkers de ruimte om te leren werken met het nieuwe systeem en beperken we zoveel mogelijk de overlast voor patiënten. Desondanks kent de overgang enkele opstartproblemen. Onder meer het overzetten van gegevens naar het nieuwe systeem verloopt niet vlekkeloos. Door de inzet van extra ondersteuning proberen we deze problemen weg te nemen.


Omdat medewerkers moeten wennen aan het nieuwe systeem, neemt de wachttijd aan de telefoon toe. We zetten extra medewerkers in om de afwikkeling van telefoontjes en administratie sneller te laten verlopen. Waar nodig en mogelijk zetten we ook extra baliemedewerkers in. De ingezette maatregelen hebben resultaat; na bijna een maand hard werken en wennen aan het nieuwe systeem, zien we veel verbetering en begint de situatie te normaliseren.