ONDERZOEK

Research

In ons ziekenhuis doen we in vergelijking met andere niet-academische ziekenhuizen veel aan wetenschappelijk onderzoek. Een groot deel van dat onderzoek doen we naar hart- en vaatziekten, longziekten en kanker. Daarnaast verrichten we onderzoek naar ‘kwetsbare ouderen’ en value-based healthcare. Een toename in het aantal onderzoeken en publicaties hierover is duidelijk zichtbaar.

11 promoties en 450 wetenschappelijke artikelen

Elf onderzoekers promoveerden in 2017 op onderzoek dat binnen de muren van het St. Antonius Ziekenhuis is verricht. Er werden 450 artikelen gepubliceerd met inbreng vanuit ons ziekenhuis. Voorbeelden zijn onderzoek met directe invloed op de klinische praktijk zoals op het gebied van pancreatitis, atriumfibrilleren, coronaire hartziekten, sarcoïdose en nierinsufficiëntie. Naast dit lokaal geïnitieerd onderzoek is op grote schaal meegewerkt aan landelijke studies.

Nieuw licht op zeldzame ‘bloedneusziekte’

Op 4 april promoveerde arts-onderzoeker Anna Hosman van het St. Antonius Ziekenhuis op onderzoek naar de ziekte van Rendu-Osler-Weber (ROW). Patiënten met deze zeldzame erfelijke ziekte hebben regelmatig last van spontane bloedneuzen. Uit het promotieonderzoek van Hosman blijkt dat ROW effect heeft op de levensverwachting. Dat geldt niet voor de hele groep. Voor een deel van de patiënten wijkt de gemiddelde levensverwachting niet af van die van een gezond persoon. Maar in het slechtste geval verkort het betreffende type vaatafwijking de levensverwachting met ruim negen jaar. Hosman concludeert onder meer dat er gezondheidswinst kan worden behaald door de mensen met de meest gevaarlijke vormen van ROW beter te screenen en zo mogelijk ook eerder te behandelen. Lees meer.

Kans op overleving eierstokkanker groter bij chemospoeling van de buikholte

Bij vrouwen met uitgezaaide eierstokkanker in de buikholte maar niet daarbuiten (stadium III) blijkt dat buikspoeling met verwarmde chemotherapie – hypertherme intraperitoneale chemotherapie, HIPEC – de overlevingskans met 10% verbetert. Ook geeft de behandeling vrijwel geen extra bijwerkingen. Dit blijkt uit onderzoek in zes ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius. Aan het onderzoek onder leiding van het Antoni van Leeuwenhoek werkten in totaal 245 patiënten mee. Naar verwachting is het in 2018 mogelijk om vrouwen op deze manier te behandelen. Lees meer.

Bloedafname in plaats van biopt

Om te achterhalen welke medicijnen wel en welke niet succesvol zouden kunnen zijn bij longkanker, wordt steeds vaker een analyse van het DNA toegepast. Hiervoor ondergaan veel patiënten met een longtumor een biopsie. Hierbij worden kleine stukjes weefsel uit de tumor weggenomen. Een pijnlijke onderneming. Paul Roepman, moleculair bioloog in ons ziekenhuis is samen met collega’s een onderzoek gestart bij zo’n 150 patiënten om te kijken of dezelfde informatie ook te verkrijgen is door het bloed te analyseren. Mocht dat zo zijn, dan betekent dit een patiëntvriendelijkere en snellere methode voor de patiënt. Bloedafname is in tegenstelling tot een biopsie redelijk pijnloos en veel minder intensief. Ook biedt het de mogelijkheid om patiënten, bij wie vanwege een slechte conditie geen biopsie kan worden gedaan, of van wie het weefsel onbruikbaar is, toch te behandelen. De verwachting is dat in 2018 meer bekend is over de resultaten. Lees meer.

St. Antonius bezorgt eiwitverrijkt voedsel thuis bij oudere hartpatiënt

Hoe doorstaan oudere hartpatiënten hun operatie als ze in de voorafgaande weken thuis al eiwitverrijkt brood, fruitsap, soep, zuivel en koekjes eten? Het St. Antonius is gestart met een meerjarig onderzoek onder honderden patiënten die een hartklepoperatie moeten ondergaan om antwoord te krijgen op die vraag. Patiënten worden zowel voor, tijdens als na de ziekenhuisopname gemonitord. Het St. Antonius geeft hiermee invulling aan een bredere verantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg dan alleen tijdens de ziekenhuisopname. Bij het onderzoek werkt het St. Antonius samen met onderzoeksinstituut IQ Healthcare, Carezzo Nutrition (producent van eiwitverrijkte producten) en maaltijdleverancier Maaltijdservice.nl. Onderzoekster Nina Zipfel van het St. Antonius hoopt op de studie te promoveren. Lees meer.

Ziekenhuisapotheker onderzoekt medicatiegebruik ouderen

Oudere mensen gebruiken vaak meerdere medicijnen. Maar zijn die allemaal nog wel nodig? En veroorzaken medicijnen soms niet juist meer klachten? Het St. Antonius Ziekenhuis doet hier onderzoek naar. Wie de poli Ouderengeneeskunde bezoekt, krijgt daarom eerst een gesprek met een ziekenhuisapotheker. Lees meer.

Persoonlijk recept bloedverdunners verlaagt kans op infarct

Na een dotterbehandeling met stentplaatsing kan zich in de stent plots een stolsel vormen. Dit gebeurt in ons land bij zo’n 300 patiënten per jaar, die daardoor een groot risico lopen op een hartinfarct of zelfs overlijden. Om dit te voorkomen, krijgen ze na de dotterbehandeling altijd bloedverdunners, meestal aspirine en clopidogrel. De bloedverdunner clopidogrel werkt niet voor alle patiënten even goed. Paul Janssen, arts in ons ziekenhuis en promovendus van het Radboudumc, ontdekte dat nabehandeling op maat minder kans geeft op een hartinfarct. Hij is 30 mei 2017 gepromoveerd op zijn onderzoek. De onderzoeksgroep van het St. Antonius ontwikkelde een nieuwe testmethode waarmee zij kunnen bepalen wie van die patiënten beter prasugrel, een andere bloedplaatjesremmer kunnen krijgen. Lees meer.

Onderzoek naar oudere darmkankerpatiënt

Op 28 september 2017 ontving Ellen van der Vlies, arts in opleiding tot specialist Interne Geneeskunde, een subsidie van 114.375 euro. Het geld is toegekend door de stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg als bijdrage aan de studie AGE-CRC (Advanced Geriatric Evaluation-ColoRectal Cancer).


De studie richt zich op de kwetsbaarheid en kwaliteit van leven bij oudere darmkankerpatiënten. Aan het onderzoek doen patiënten mee van 70 jaar en ouder met niet-uitgezaaide darmkanker. Zij krijgen voor de start van de behandeling een uitgebreide screening middels vragenlijsten en niet-invasieve testen, zoals een handknijpkracht- en looptest. De screening wordt bij de patiënten thuis afgenomen, waardoor de belasting van dit onderzoek voor de oudere patiënt laag is. 


Het uiteindelijke doel is om met de uitkomsten van dit onderzoek een wetenschappelijk onderbouwd model te ontwikkelen dat de te verwachten kwaliteit van leven voorspelt bij de oudere patiënt met darmkanker. Lees meer.