VERANDERING VAN ZORG

Samen met het Zuwe Hofpoort

In 2016 zijn het St. Antonius Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis samengegaan tot één organisatie. De zorgvraag wordt complexer, zorgverzekeraars stellen hogere eisen en er zijn grote investeringen nodig op het gebied van apparatuur, behandeltechnieken en het up-to-date houden van de locaties. Wij geloven dat we door samen te gaan de basis- en complexe zorg in de regio op hoog niveau kunnen blijven bieden.

Zorg meestal dichtbij, soms wat verder weg

In 2017 werken medewerkers en specialisten met veel inzet en energie aan het samenvoegen van de zorg en de verpleegafdelingen en -teams. Voor locatie Woerden worden voorbereidingen getroffen om de verpleegafdelingen te sluiten en verder te gaan als een locatie waar patiënten terechtkunnen voor hun poli-afspraken, onderzoeken en dagbehandelingen. Ook werken we aan de verdere zorginvulling van de diverse locaties van het ziekenhuis, zoals de concentratie van de traumazorg op locatie Utrecht.

Spoedzorg Woerden aangepast

Vanaf 1 juni 2017 richten we de spoedzorg in Woerden anders in. Voor spoedzorg in de nacht worden patiënten vanaf dan geholpen op de Spoedeisende Hulp in het St. Antonius Utrecht of Nieuwegein. Dit doen we, omdat in Woerden gemiddeld slechts 2 patiënten per nacht op de SEH worden behandeld. Hier is echter een volledige SEH-bezetting voor nodig. Door personeelstekort in de zorg is die bezetting in de nacht niet meer te organiseren.

Nieuwe polikliniek Orthopedie

In juli 2017 opent de maatschap Orthopedie van het St. Antonius een nieuwe polikliniek Orthopedie op locatie Woerden. Deze polikliniek biedt een compleet aanbod aan orthopedische zorg.

St. Antonius Apotheek ook in Woerden

In augustus 2017 opent op locatie Woerden de vernieuwde St. Antonius Apotheek. In de apotheek van Woerden kunnen patiënten hun voorgeschreven medicatie afhalen, bijvoorbeeld na een bezoek aan de polikliniek.

Inwoners Woerden krijgen informatie over zorg

In september 2017 ontvangen inwoners uit de regio Woerden en omgeving huis-aan-huis een brief en een flyer. Hiermee informeren we hen over het samengaan van beide ziekenhuizen en geven we een overzicht van wat blijft en verandert aan zorg. Veel patiënten uit de regio Woerden geven aan dat ze de veranderingen als een verlies van goede zorg dichtbij ervaren. Dat snappen we goed. We doen onze uiterste best het samengaan zo soepel mogelijk te laten verlopen. Eenduidige en heldere communicatie over de veranderingen is hierbij belangrijk.

Voortaan St. Antonius Woerden

Halverwege oktober 2017 vindt de ‘merkmigratie’ plaats. Een grote verandering is het wijzigen van de naam Zuwe Hofpoort Ziekenhuis naar St. Antonius Woerden. Daarnaast wijzigen alle digitale omgevingen (websites en apps) van het Zuwe Hofpoort. Inwoners en patiënten uit de regio Woerden kunnen voor informatie vanaf dan terecht op www.antoniusziekenhuis.nl. Het Facebook-account wordt samengevoegd met dat van het St. Antonius. Het twitteraccount vervalt.

St. Antonius Geboortezorg

Ook St. Antonius Alnatal en verloskunde Zuwe Hofpoort krijgen in oktober 2017 een andere naam. Zij heten voortaan St. Antonius Geboortezorg. St. Antonius Geboortezorg biedt alle zorg rondom zwangerschap en geboorte en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties uit de regio.

Pilot busvervoer aangepast

In 2016 is het St. Antonius gestart met een proef met busvervoer in de regio Woerden, nadat uit onderzoek onder patiënten bleek dat zij zich zorgen maakten over het vervoer van en naar het ziekenhuis. In maart 2017 besluiten we de proef te verlengen, maar het concept aan te passen. In plaats van een vaste route te rijden, worden patiënten die slecht ter been zijn en geen vervoer hebben nu van deur tot deur vervoerd. Daarnaast gaat er een pendelbus rijden tussen de locaties Utrecht, Nieuwegein en Woerden. Met deze aanpassing sluiten we beter aan op de wensen van patiënten.

Bouwen in Utrecht

Achter het ziekenhuis in Utrecht bouwen we vanaf begin 2017 een nieuw geboortecentrum, een intensive care en twee verpleegafdelingen. Eind november wordt de nieuwbouw bouwtechnisch opgeleverd.

Verpleegafdelingen Nieuwegein gerenoveerd

Op locatie Nieuwegein renoveren we verpleegafdelingen. Het sanitair wordt volledig vernieuwd en de vloeren, wanden en plafonds van douches en toiletruimten aangepakt. De beddenkamers krijgen nieuwe vloerbedekking en verlichting. Kozijnen en deuren worden geschilderd, hang- en sluitwerk vernieuwd en de luchtbehandeling geoptimaliseerd.