Voorwoord

Samen zorgen voor kwaliteit van leven

Een van de kernwaarden van ons ziekenhuis is ‘samen’. Samen hebben we in 2017 veel energie gestoken in het samengaan met het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier en de verdere kwaliteitsverbetering van onze zorg. Daarbij heeft elke locatie van ons ziekenhuis in het afgelopen jaar haar eigen accenten gekregen.

V.l.n.r.: drs. L.H.H.M. Demoulin, bestuurslid, prof. dr. D.H. Biesma, voorzitter Raad van Bestuur en drs. D. de Kruif, bestuurslid.

Woerden

Op onze locatie in Woerden is toegewerkt naar het sluiten van de verpleegafdelingen. Dat was niet gemakkelijk en ook emotioneel niet eenvoudig. Uiteindelijk is het wel goed gegaan, ondanks het af en toe aanpassen van het zorgschema. We namen afscheid van de verpleegafdelingen maar maakten ook ruimte voor nieuwe zorgactiviteiten, zoals de uitbreiding van het Zorgpension, een nieuwe polikliniek Orthopedie en de volledige concentratie van onze slaap-waakzorg en de cataractchirurgie.

Utrecht

In Utrecht hebben we in 2017 letterlijk de meeste stof doen opdwarrelen. Er is volop gebouwd aan een nieuw geboortecentrum, twee verpleegafdelingen en een intensive care. De nieuwe geriatrische trauma-unit is een van de paradepaardjes van locatie Utrecht geworden, waarbij meer maatwerk voor onze oudere kwetsbare patiënten mogelijk wordt.


Ons Kankercentrum, dat veel zorg vanuit Utrecht levert, heeft in 2017 o.a. energie gestoken in de voorbereidingen voor de komst van een radiotherapie-unit in Utrecht in de nabije toekomst en het opzetten en verstevigen van diverse regionale samenwerkingsverbanden, zoals de regionale academische kankerzorg in de regio Utrecht (RAKU). Dit is een samenwerkingsverband tussen het UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en St. Antonius dat zich richt op patiënten met slokdarm-, maag- en alvleesklierkanker. Daarnaast is in Santeon-verband geïnvesteerd in het verbeteren van de zorguitkomsten van borst-, darm-, prostaat- en longkanker.


Utrecht was het afgelopen jaar ook de thuisbasis voor het EPD-team (elektronisch patiëntendossier). Op 13 oktober 2017 is ons nieuwe EPD ingevoerd. Het biedt een prominente positie voor de patiënt, met meer ruimte voor eigen regie en inzage in het dossier. De overstap heeft veel energie gekost. We moesten immers afstand doen van de vertrouwde werkwijze, wat zeker in de beginperiode bij menigeen met ongemak gepaard ging.

Nieuwegein

In Nieuwegein is hard gewerkt aan de renovatie van enkele verpleegafdelingen. Ook de Radiologie onderging een verbouwing en beschikt nu over een nieuwe, mooie uitstraling en een state of the art interventiekamer.


Ons Hartcentrum, dat veel zorg vanuit Nieuwegein levert, heeft in 2017 opnieuw diverse nieuwe behandelingen geïntroduceerd. Zo wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe cathetertechniek voor tricuspidaalklepziekte, lopen er studies naar nieuwe catheterbehandelingen van hoge bloeddruk en wordt nauw samengewerkt met de afdeling Longgeneeskunde bij de transcatheterbehandeling van vernauwde longslagaders. Door de combinatie van zeer specialistische zorg en grote patiëntenaantallen heeft het centrum de unieke positie om innovaties veelal als (een van de) eerste in het land toe te passen. Ons Longcentrum, dat ook veel zorg vanuit Nieuwegein aanbiedt, maakte in 2017 een behoorlijke groei door. Steeds meer patiënten maken gebruik van onze expertise op het gebied van zeldzame longziekten.

Kwaliteit

We werken als ziekenhuis vooral aan het bieden van waardegedreven zorg, ook wel value-based health care (VBHC) genoemd. We meten de uitkomsten van onze zorg om continu te verbeteren. Dat doen we in samenwerking met de zes andere Santeon-ziekenhuizen en in samenspraak met onze patiënten. Binnen ons ziekenhuis zijn in 2017 diverse initiatieven gestart om patiënten meer inzicht te geven in onze uitkomsten van zorg. Daarnaast zetten we in 2017 stappen op weg naar een betere bereikbaarheid van ons ziekenhuis, een prettige omgeving binnen ons ziekenhuis, goede dienstverlening, correcte bejegening door zorgverleners en het maken van betrouwbare afspraken. Het nieuwe EPD gaat ons daar de komende jaren verder bij helpen.


Wij spreken onze dank uit aan alle patiënten aan wie wij zorg hebben mogen leveren in 2017 en het vertrouwen dat zij in ons hebben gesteld. Dit alles hebben wij kunnen verwezenlijken samen met de hulp van bevlogen medewerkers en medisch specialisten, die wij willen bedanken voor hun inzet, geduld en toewijding in het afgelopen jaar.


Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis


Prof. Dr. D.H. Biesma, voorzitter Raad van Bestuur

Drs. L.H.H.M. Demoulin, lid Raad van Bestuur

Drs. D. de Kruif, lid Raad van Bestuur